Title Image

De iglo voor onze kalveren

Elk jaar proberen we alle koeien een keer te laten afkalven.

Dit doen we om de melkproductie op peil te houden. Dit betekent dat er gemiddeld 65 kalfjes geboren worden! Nadat de moederkoe het kalf schoon heeft kunnen likken, brengen we het kalf naar iglo. Dit kun je vergelijken met een box van een baby. Hier kunnen we de kalfjes goed in de gaten houden, zodat ze goed drinken en later ook het eten van biks en ruwvoer gaan leren. De stieren (heren) gaan na 14 dagen van het bedrijf af en we houden gemiddeld 15 à 20 kuisjes (dames) aan als toekomstige melkkoeien.