Title Image

Dit zijn onze hygiëne regels

Dieren dragen ziektekiemen bij zich.

Sommige hiervan kunnen infecties bij mensen veroorzaken. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor bepaalde ziektekiemen. Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen maar ook via mest op de grond. De risico’s op een besmetting zijn gering. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden verminderd! Was je handen met water en zeep na het aanraken van de dieren, doe dat in ieder geval voordat je iets gaat eten en vermijd het aanraken van je gezicht en mond. Drink en eet niets in de dierenweide, maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Ben je zwanger? Ga dan niet naar de dierenweide en vermijd de aanraking met geiten, schapen, andere dieren en mest.