Formulier test

  Gegevens Ruiter

  Gegevens Contractant

  indien de ruiter jonger is dan 18 jaar, gegevens van ouder/voogd

  Extra informatie

  Aangevraagde lesabonnementen, lidmaatschappen en/of andere lessen

  KNHS lidmaatschap in combinatie met een ruiter paspoort

  Kwartaalabonnement manege ruiterKwartaalabonnement pension ruiter

  Voor het volgen van de lessen is het lidmaatschap van de paardensportbond KNHS verplicht. U krijgt daarbij ook een ruiterpaspoort, waarin al uw vorderingen kunnen worden bijgeschreven. Het KNHS-lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Dit gebeurt ook wanneer de lessen niet meer gevolgd worden bij het betreffende ruitersportcentrum of wanneer de lesduur verstreken is. Een eventuele opzegging kunt u mailen naar ruiterpaspoort@knhs.nl.

  Doorlopende incassomachtiging

  Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik Manege Vosseburch om de geldende bedragen voor alle lesabonnementen te incasseren van mijn bankrekening in maandelijkse en tevens gelijke termijnen.
  Ik zorg ervoor dat er omstreeks de eerste dag van iedere maand voldoende saldo aanwezig is op de betreffende bankrekening, zodat het bedrag afgeschreven kan worden. Mocht ik het niet eens zijn met de incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken na afschrijving bij mijn bank terug te vorderen.

  Akkoordverklaring

  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van zowel Manege Vosseburch als van de KNHS en FNRS
  Ik machtig Manege Vosseburch om maandelijks de geldende bedragen voor alle lesabonnementen te incasseren van mijn bankrekening
  Ik geef toestemming om relevante digitale post te ontvangen