Title Image

GEZOND LEREN LEVEN BIJ DE VOSSEBURCH

Lesprogramma’s voor scholen uit de buurt en omliggende steden.

WAT GEBEURT ER VOORDAT HET ETEN OP JE BORD LIGT?

De Vosseburch wil kinderen uit het (basis)onderwijs in contact brengen met het boerderijleven. Wij ontwikkelen samen met de Stichting Boerderijschool lesprogramma’s voor scholen uit de buurt en omliggende steden. Er komen speciale ontvangst- en educatievoorzieningen boven de kaasmakerij en op het erf. Het doel is om kinderen en ook andere doelgroepen te leren hoe ze gezonder kunnen eten en leven en hoe ze bij kunnen dragen aan een gezondere leefomgeving.

Daarnaast willen wij ook voorlichting geven aan andere doelgroepen, namelijk voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, andere agrarische ondernemers en consumenten, om een bredere toepassing van circulaire principes en bewustere eetgewoonten te bevorderen.
En tegelijkertijd werken aan de verdere verduurzaming van het bedrijf volgens de principes van de circulaire economie; dit is onderdeel van de reguliere bedrijfsontwikkeling, maar de Vosseburch wil hier ook een voorbeeldfunctie in vervullen door in de praktijk te laten zien wat in de educatie en voorlichting wordt uitgedragen, en daar ook extra in te investeren.

Gezond leren leven wordt gesubsidieerd door: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

KOM HET ZELF BELEVEN!

Vraag hieronder je bezoek aan De Vosseburch aan. En beleef met je klas of groep op een leuke en leerzame manier wat er met het eten gebeurt voordat het op je bord ligt.

Liever per mail je aanvraag doen? Mail dan naar: kaasboerderij@vosseburch.com

Tot snel!

  FOTO'S

  DE VOSSEBURCH | LANGERAAR

  Langeraarseweg 160a, 2461 CN Ter Aar

  +31 6 12 56 42 68

  info@vosseburch.com

  www.vosseburch.com

  NL93 RABO 0127 0944 74 t.n.v. De Vosseburch